KHÁI NIỆM DOANH NGHIỆP NHỎ: PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN LÀ GÌ?

Là một chủ doanh nghiệp nhỏ, bạn không lạ gì với sự cần thiết của tiền mặt. Cách tiền lưu thông trong doanh nghiệp của bạn (còn gọi là dòng tiền) là một chỉ số chính cho sự thành công của doanh nghiệp.

Hết tiền mặt là nguyên nhân thất bại số một đối với các doanh nghiệp nhỏ: không có tiền để đáp ứng các khoản thanh toán thông thường như bảng lương và tiền thuê nhà, việc trở nên nổi tiếng là điều không thể.

doanh nghiep vua va nho 300x195 - KHÁI NIỆM DOANH NGHIỆP NHỎ: PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN LÀ GÌ? tiền ròng là gì, quy trình quản trị dòng tiền, quản lý dòng tiền, mô hình doanh nghiệp nhỏ, kinh doanh dòng tiền là gì kinh-doanh-online

 

Rất hiếm khi, trong toàn bộ doanh nghiệp của bạn, không có gì cần cải thiện. Nếu bạn đang theo dõi chính xác dòng tiền của mình và bạn phát hiện ra một khoản thặng dư tiền mặt đáng kể, số tiền đó có thể được sử dụng hiệu quả hơn so với việc nó chỉ tiếp tục ngồi yên trong tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Hiểu được dòng tiền của bạn và thực hiện phân tích thường xuyên là rất quan trọng vì nó sẽ giúp bạn đánh giá hiệu quả kinh doanh của mình.

Dòng tiền là gì và Phân tích dòng tiền là gì?

Dòng tiền, theo định nghĩa, chỉ đơn giản là cách mà tất cả tiền di chuyển vào và ra khỏi doanh nghiệp của bạn; nó đại diện cho số tiền bạn có trong tay và những gì bạn còn lại sau khi bạn đã thanh toán tất cả chi phí của mình .

Dòng tiền dương cho thấy số tiền thu được của bạn lớn hơn số tiền mà bạn bỏ ra (nhiều tiền vào hơn là ra) và dòng tiền âm cho thấy số tiền của bạn bỏ ra lớn hơn số tiền mà bạn thu vào ( tiền ra nhiều hơn tiền vào ).

Inflow là tiền đến từ bán hàng, các khoản phải thu và vốn vay như các khoản vay có kì hạn hoặc hạn mức tín dụng, trong khi dòng tiền là tiền đi qua các tài khoản phải trả, bảng lương và các chi phí khác như thanh toán và tiền thuế.

Lợi nhuận và dòng tiền thường bị nhầm lẫn là cùng một thứ, nhưng chúng khác nhau về khía cạnh sau. Đầu tiên, dòng tiền sẽ tính đến tất cả tiền mặt mà doanh nghiệp của bạn đã sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định, điều này có nghĩa là doanh nghiệp của bạn có thể sinh lãi, nhưng vẫn có dòng tiền âm.

Ngoài ra, vì dòng tiền chỉ phản ánh những gì xảy ra trong tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp bạn (tức là số tiền bạn có trong tay), nên nó không bao gồm bất kỳ khoản thanh toán đang chờ xử lý nào trong các khoản phải thu hoặc nợ phải trả trong tài khoản phải trả (không giống như lợi nhuận). Chỉ các tài sản và nợ phải trả có thể được liên kết với một giao dịch tiền mặt đã hoàn thành sẽ được minh họa bằng dòng tiền của bạn.

Đây là những gì phân biệt tiền mặt và kế toán dồn tích; kế toán dồn tích ghi nhận thu nhập khi kiếm được so với khi thanh toán thực sự được nhận. Kế toán tiền mặt chỉ ghi nhận thu nhập khi tiền mặt được gửi vào ngân hàng.

dong tien 300x238 - KHÁI NIỆM DOANH NGHIỆP NHỎ: PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN LÀ GÌ? tiền ròng là gì, quy trình quản trị dòng tiền, quản lý dòng tiền, mô hình doanh nghiệp nhỏ, kinh doanh dòng tiền là gì kinh-doanh-online

Khi lợi nhuận bằng thu nhập ròng của doanh nghiệp, dòng tiền phản ánh số tiền mà doanh nghiệp thực sự có trong tay để đáp ứng chi phí hoạt động; đây là những gì làm cho việc thực hiện phân tích dòng tiền là một trong những cách tốt nhất để đánh giá sự ổn định của doanh nghiệp của bạn.

Giả sử Công ty ABC vừa bắt đầu kinh doanh và kiếm được doanh thu 100 đô la trong năm nay. Và theo hồ sơ, chi phí của họ là 60 đô la. Bây giờ, về mặt khái quát, bạn sẽ nói Công ty ABC đã kiếm được = $ (100 – 60) = $ 40 lợi nhuận. Tuy nhiên, trong trường hợp của Công ty ABC, họ thấy rằng họ có doanh thu 100 đô la trong năm nay, nhưng họ đã thu được 80 đô la duy nhất trong năm nay và phần còn lại họ sẽ thu thập trong năm tới. Trong trường hợp chi phí, họ chỉ trả 50 đô la Mỹ trong năm nay và phần còn lại trong năm tiếp theo. Vì vậy, nếu chúng ta tính toán dòng tiền ròng trong năm nay, nó sẽ là $ (80 – 50) = $ 30.

Vì vậy, ngay cả khi Công ty ABC đã kiếm được lợi nhuận 40 đô la trong năm nay, dòng tiền ròng của họ là 30 đô la.

Trong Phân tích dòng tiền, chúng tôi sẽ không chỉ bao gồm tiền mặt liên quan đến hoạt động, mà chúng tôi cũng sẽ bao gồm các chi phí và thu nhập từ hoạt động đầu tư và tài trợ.

Khi chúng tôi nói phân tích dòng tiền, chỉ có nghĩa là chúng tôi tiến hành phân tích đo lường lượng tiền mặt được sản xuất và chi tiêu của một công ty trong một khoảng thời gian xác định.

XEM THÊM: Đầu từ thị trường chứng khoán.

Tại sao phân tích dòng tiền quan trọng?

Khi đo lường sức mạnh tài chính của doanh nghiệp, việc theo dõi đầy đủ dòng tiền của bạn, thay vì chỉ dựa vào các số liệu được cung cấp bởi kế toán dồn tích (tức là thu nhập ròng), là điều cần thiết vì nó bao gồm cả những điều chưa biết mà kế toán dồn tích chỉ ra.

Ví dụ, một doanh nghiệp được coi là có lợi nhuận từ góc độ kế toán có thể gặp rắc rối nghiêm trọng nếu các khoản phải thu quá hạn hoặc nếu lợi nhuận được tạo ra từ bán hàng, trên thực tế không bao gồm tất cả các chi phí.

Các báo cáo lưu chuyển tiền mặt không cho phép kết luận dễ dàng hơn (như mô tả trong kịch bản ở trên) mà người ta có thể rút ra nếu chỉ nhìn vào kết quả kinh doanh hay bảng cân đối. Ví dụ: nếu bạn gửi hóa đơn cho khách hàng 5.000 đô la với thời hạn thanh toán là 45 ngày, điều này sẽ được tính ngay lập tức theo lợi nhuận của bạn – trong khi đó, với dòng tiền, điều này sẽ không được ghi lại cho đến khi có tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn.

Chưa kể, tiền mặt cứng lạnh là một biện pháp được chấp nhận rộng rãi; Khi bạn tính toán dòng tiền của mình, điều đó là không thể chối cãi, không giống như thu nhập ròng có thể bị thao túng để làm cho doanh nghiệp xuất hiện nhiều lợi nhuận hơn thực tế bằng cách bao gồm hoặc không bao gồm một số tài sản / nợ phải trả. Nếu bạn có thể chỉ ra rằng công ty của bạn trong lịch sử có dòng tiền dương, thì mọi người đều đồng ý rằng đây là thước đo thành công đầy đủ.

Cách thực hiện phân tích dòng tiền

Cho dù sử dụng phương pháp trực tiếp hay gián tiếp, báo cáo lưu chuyển tiền tệ được chia thành ba phần: hoạt động, tài chính và đầu tư.

Dòng tiền từ hoạt động điều hành (CFO)

Danh mục này của báo cáo lưu chuyển tiền tệ bao gồm dòng tiền mặt và dòng tiền từ hoạt động hàng ngày.

Dòng tiền từ hoạt động bao gồm thu nhập nhận được từ các giao dịch bán hàng, không bao gồm bất kỳ doanh số nào được thực hiện trên cơ sở tín dụng. Việc bán hàng được thực hiện bằng tín dụng sẽ không được tính vào tiền mặt từ hoạt động cho đến khi khoản thanh toán đã được gửi vào tài khoản ngân hàng kinh doanh (chỉ phản ánh các khoản phải thu đã thanh toán).

Dòng tiền từ hoạt động bao gồm các khoản thanh toán được thực hiện cho những thứ như bảng lương , thanh toán cho nhà cung cấp hàng tồn kho, thuế (không liên quan đến đầu tư hoặc tài chính), bảo hiểm và những thứ tương tự.

Các phương pháp trực tiếp của việc tạo báo cáo lưu chuyển tiền mặt của bạn sẽ chỉ liệt kê các tiền nhận được từ bán hàng từ các khách hàng và các khoản chi cho trả nhà cung cấp và nhân viên để đi đến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Phương pháp này ít được sử dụng rộng rãi hơn phương pháp gián tiếp.

dong tien du an dau tu 300x218 - KHÁI NIỆM DOANH NGHIỆP NHỎ: PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN LÀ GÌ? tiền ròng là gì, quy trình quản trị dòng tiền, quản lý dòng tiền, mô hình doanh nghiệp nhỏ, kinh doanh dòng tiền là gì kinh-doanh-online

Khi sử dụng phương pháp gián tiếp để tính toán dòng tiền từ hoạt động điều hành (CFO), bạn bắt đầu với thu nhập ròng và sau đó thực hiện các điều chỉnh cho các mục sau:

  •  Khấu hao: khấu hao thực sự không phải là cách mà doanh nghiệp nhận được tiền mặt, nhưng, vì thu nhập ròng trên báo cáo thu nhập bị giảm bởi chi phí khấu hao, bạn thêm lại khi nhận được CFO (dòng tiền).
  • Tài khoản phải thu: khi tài khoản phải thu tăng, bạn trừ đi CFO (hết tiền).
  • Hàng tồn kho: khi hàng tồn kho tăng, bạn trừ đi CFO (chảy ra).
  • Tài khoản phải trả:  Nếu tài khoản phải trả tăng lên, vì bạn chưa chi tiêu tiền mặt, bạn phải  thêm lại vào CFO (dòng tiền)
  • Chi phí tích lũy : nếu chi phí tích lũy giảm, điều đó có nghĩa là bạn đã bắt đầu thanh toán một phần chi phí này. Mức giảm này được trừ vào CFO (dòng chảy).

Dòng tiền từ hoạt động tài chính (CFF)

  • Đầu tiên, nếu có bất kỳ hoạt động mua lại hoặc phát hành cổ phiếu nào, nó sẽ thuộc hoạt động tài chính trong phân tích dòng tiền.
  • Vay và trả nợ cho các khoản nợ và trái phiếu phát hành ngắn hạn hoặc dài hạn, v.v.) cũng sẽ được đưa vào hoạt động tài chính.
  • Chúng tôi cũng cần bao gồm cổ tức được trả (nếu có). Tuy nhiên, chúng tôi cần đảm bảo rằng chúng tôi không bao gồm các tài khoản phải trả hoặc nợ phải trả (vì chúng sẽ được tính đến trong dòng tiền thuần từ hoạt động điều hành).

Để phân biệt dòng vốn và dòng tiền trong danh mục này với hoạt động, hãy nghĩ đến tài sản cố định dài hạn quy mô lớn hơn.

  • Dòng vốn đầu tư bao gồm bán thiết bị hoặc tài sản của công ty.
  • Dòng tiền bao gồm mua các tài sản dài hạn như thiết bị hoặc tài sản khác.

Phần này cũng sẽ bao gồm các khoản đầu tư như cổ phiếu và trái phiếu.

Khi bạn nhận được các số cuối cùng cho CFO, CFF và CII, bạn sẽ kết hợp chúng để đi đến dòng cuối cùng của bảng sao kê dòng tiền: số dư tiền mặt ròng của bạn.

Hiểu biết sâu sắc về việc thực hiện phân tích dòng tiền

quan tri dong tien trong doanh nghiep 300x180 - KHÁI NIỆM DOANH NGHIỆP NHỎ: PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN LÀ GÌ? tiền ròng là gì, quy trình quản trị dòng tiền, quản lý dòng tiền, mô hình doanh nghiệp nhỏ, kinh doanh dòng tiền là gì kinh-doanh-online

XEM THÊM: Những lí do khiến doanh nghiệp của bạn thất bại.

Số dư tiền mặt ròng của bạn thể hiện số tiền mà doanh nghiệp của bạn có trong tay trong kỳ báo cáo nhất định.  Đây là một chỉ số quan trọng về sức mạnh tài chính của doanh nghiệp của bạn.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng cho phép bạn xem chính xác những gì bạn đang tiêu tiền của mình vào lúc nào và khi nào. Bạn sẽ có thể nhận ra các mô hình dòng vốn và dòng tiền có thể giúp bạn lập ngân sách hiệu quả hơn và cải thiện dòng tiền kinh doanh nhỏ của bạn , vì vậy bạn có thể lập kế hoạch cho những việc như mua hàng lớn hoặc thuê một người mới. Bạn càng thường xuyên tiến hành phân tích dòng tiền, bạn càng nhận được nhiều thông tin về mô hình chi tiêu của doanh nghiệp.

So sánh số liệu từ các báo cáo tài chính khác của bạn với thông tin từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng có thể thực sự có nhiều thông tin. Ví dụ: nếu bạn muốn xem bao nhiêu lợi nhuận từ việc bán hàng thực sự mang lại cho ngân sách và không phải là chi phí hoạt động, bạn sẽ xem tỷ lệ dòng tiền từ hoạt động so với doanh thu thuần của bạn. Nếu dòng tiền của bạn từ các hoạt động điều hành thấp mặc dù doanh thu thuần cao, bạn biết lợi nhuận của bạn không duy trì tốt .

Bạn cũng có thể sử dụng tiền thuần từ hoạt động để tính toán dòng tiền miễn phí (FCF). Một cách để tính toán FCF là: CFO ròng – chi phí vốn.

Dòng tiền miễn phí rất quan trọng vì nó minh họa hiệu quả của công ty bạn tạo ra tiền mặt; đây sẽ là một con số quan trọng nếu bạn đang tìm cách định giá cho công ty của mình cho các nhà đầu tư.

Điểm mấu chốt

Theo dõi, dự kiến ​​và phân tích dòng tiền của doanh nghiệp cung cấp cho bạn một bài kiểm tra cơ bản để xác định sức mạnh tài chính của công ty bạn. Các khoản khấu trừ từ phân tích dòng tiền của bạn cung cấp cho người cho vay cái nhìn sâu sắc có giá trị về khả năng trả nợ của doanh nghiệp và cung cấp cho bạn thông tin có thể làm tăng hiệu quả hoạt động của bạn.

Trong việc điều hành một doanh nghiệp, thông tin là sức mạnh; thông tin cung cấp cho bạn bằng cách thực hiện phân tích dòng tiền thường xuyên là một số thông tin vô giá nhất hiện có. Bạn đủ khả năng để biết về các vấn đề liên quan đến việc tạo ra tiền mặt của doanh nghiệp, bạn có thể hiểu được những vấn đề này trước khi chúng dẫn đến tình trạng thiếu tiền mặt.

Ngoài việc tránh thảm họa tuyệt đối, những hiểu biết nhỏ hơn mà bạn sẽ đạt được từ phân tích dòng tiền vào cách thức lợi nhuận chuyển qua mô hình kinh doanh của bạn và các mô hình chi tiêu có liên quan khác có thể khuyến khích cải thiện toàn công ty.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *